Uitleg en spelregels Tectonic en Suguru

  • Suguru is een uitdagende puzzel. Een rooster is opgedeeld in dik omrande blokken van één, twee, drie, vier of vijf vakken (cellen), waarin de getallen 1 tot en met 5 – zoveel als er vakken in het blok zijn - ingevuld moeten worden.In één blok met één vak kan je dus enkel “1” plaatsen, in een blok met twee vakken kan je de cijfers “1” en “2” plaatsen, in een blok met drie vakken kan je de cijfers “1”, “2” en “3” plaatsen enz…
  • Vakken met hetzelfde cijfer mogen elkaar niet raken. Niet horizontaal, noch verticaal en ook niet diagonaal (schuin).
  • Rondom een vak liggen dus minimaal 3 – als het vak aan de rand ligt - en maximaal 8 aangrenzende vakken, waarin dus een ander getal zal moeten staan.