Uitleg en spelregels Sudoku

  • Vul de puzzel aan met cijfers van 1 tot en met 9, zodat op elke horizontale rij en in elke verticale kolom elk cijfer slechts één keer voorkomt.
  • Ook binnen één blok (een subrooster van 3x3 vakken binnen een 9x9 Sudoku), mag elk cijfer slechts één keer voorkomen.
  • In de opgave worden een aantal cijfers op gegeven, die mag je niet aanpassen.