Hoe Sudoku op te lossen? 5 stappen en tips om tot een oplossing te komen

  1. Begin met een rij of kolom met nog weinig lege vakken of cellen.. Omdat er nog weinig lege vakken resteren, is ook het aantal mogelijke cijfers dat nog geplaatst kan worden, beperkt. Lijst deze op, eventueel in potlood. Welke van deze cijfers kan je uitsluiten, omdat bv. dit cijfer al voorkomt in die rij- en kolom waarin het vak zich bevindt, of in het blok (“subrooster”) waarvan het vak deel uitmaakt. Voor welke rijen en kolommen kan je dit nog doen?
  2. Loop alle 3x3 blokken, de “subroosters, af. Zijn er blokken met nog weinig lege vakken? Omdat elk cijfer maar éénmaal in een blok kan voorkomen is het aantal mogelijke cijfers beperkt. Lijst deze op. Welke kan je per vak in het blok uitsluiten omdat dit cijfer al voorkomt in de rij of kolom waartoe dit vak behoort?
  3. In een rij of kolom die nog grotendeels leeg is, kan je de bovenstaande redenering omkeren. Welke cijfers kun je per vak uitsluiten omdat ze al in rij, kolom of blok voorkomen? Noteer de resterende mogelijkheden bv. in potlood en verfijn je selectie naarmate je vordert in het oplossen van de puzzel.
  4. Tip: Omdat een cijfer slechts éénmaal per rij, kolom of blok gebruikt mag worden, is het slim om te kijken of een bepaald cijfer al vaak in de opgave voorkomt. Het aantal blokken en rijen en kolommen binnen een blok waar dat cijfer nog zou kunnen geplaatst kunnen worden, is dan zeer beperkt. Probeer die plaatsen te vinden.
  5. Tip: werk systematisch per rij of kolom van blokken bestaande uit 3x3 vakken.
  6. Tip: noteer mogelijkheden met potlood en controleer je (gedeeltelijke) oplossing regelmatig en grondig