Logische puzzel puzzels in Metro

Er is een fout gekropen in de opgave van het logigram van 11/5. Om de puzzel te kunnen oplossen vervang je regel 3 door de regel "Bruno kwam als tweede aan tafel".

Een logigram, of logiquiz, is een soort puzzel, waarin men een aantal 'attributen' moet toewijzen aan een aantal 'actoren', door de informatie uit de gegeven aanwijzingen logisch te combineren. Als hulpmiddel wordt doorgaans een rooster gegeven met alle mogelijke combinaties; de speler kan daarin de juiste combinaties aanduiden, bijvoorbeeld met een '+', en de onmogelijke combinaties met een '–'.