Uitleg en spelregels Kakuro

  • Kakuro bestaat, net zoals een kruiswoordraadsel, uit een rooster, waar de witte vakken moeten ingevuld worden. Deze kruissompuzzel is dan ook de wiskundige versie van een kruiswoordpuzzel, waarbij we sommen zoeken in plaats van woorden.
  • Als aanwijzing krijg je getallen, die aangeven wat de uitkomst moet zijn wanneer je de cijfers waaruit de som bestaat bij elkaar zou optellen. Je vindt aanwijzingen in de gearceerde vakken. Boven de diagonaal vind je het resultaat van de rij-som, de witte vakken die meteen en zonder onderbreking rechts van de aanwijzing liggen. Onder de diagonaal vind je het resultaat van de kolom som, de witte vakken die meteen en zonder onderbreking onder de aanwijzing liggen.
  • Om tot de som te komen mag je cijfers van 1 tot en met 9 invullen, waarbij per som elk cijfer niet vaker dan één keer mag voorkomen.