Hoe de Kakuro kruissompuzzel op te lossen. Een oplossing in 5 stappen

  1. Zoek per aanwijzing de Kakro som. Wat is een Kakro som? Er is slechts een beperkt aantal mogelijkheden om met enkele witte vakken en cijfers tussen 1 en 9 (die elk niet meer dan éénmaal in een som gebruikt mogen worden) tot een bepaalde som te komen. Als er twee witte vakken zijn en de som is 15, dan is enkel de combinatie van 7 en 8 en een combinatie van 9 en 6 mogelijk. Voor de aanwijzing ‘15’ zijn de Kakro sommen dus met twee combinaties dus 7 + 8 en 9 + 6. Met 3 cijfers is het aantal combinaties groter, nl. 1 + 5 + 9, 1 + 6 + 8, 2 + 4 + 9, 2 + 5 + 8, 2 + 6 + 7, 3 + 4 + 8, 3 + 5 + 7 en 4 + 5 + 6.
  2. Probeer nu te herkennen welke Kakro som van toepassing is. Zoek naar vakken waar rij- en kolomsom elkaar met elk een beperkt aantal mogelijkheden aan combinaties kruisen en je uit de mogelijke Kakro sommen dus de geschikte combinatie kan kiezen.
  3. Naarmate meer vakken ingevuld raken, wordt het mogelijk om per individuele rij- of kolomsom, de som te vervolledigen.
  4. Tip: begin met rij- of kolom sommen die slechts uit enkele (2 of 3) termen (witte vakken) bestaan. Deze tellen het minst aantal mogelijke combinaties en zijn dus het makkelijkst in te vullen.
  5. Tip: er bestaan lijsten met kant- en klare cijfer combinaties per som, ook wel eens “magische blokken” genoemd.